KIEDY MĘŻCZYZNA ODNOSI SUKCES?

KIEDY MĘŻCZYZNA ODNOSI SUKCES?

Zadajesz sobie pytanie “Czemu kobieta uczyniła tak mało w porównaniu z działalnością mężczyzny na polu techniki i innych dziedzin twórczości?”

Odpowiedź jest bardzo prosta. Kobieta przekazuje myśli. Kobieta jest tą, dzięki której mężczyzna osiąga sukces. Tak, więc wszystkie osiągnięcia mężczyzny na świecie są jej niewidzialnym dziełem. Może jest to trudne, szczególnie w dzisiejszym świecie do zrozumienia, ale ta rzeczywista, prawdziwa i większa cześć istoty kobiety i mężczyzny jest w niewidzialnej części ich życia. To w niej są ukryte duchowe promienie, które sięgają daleko poza ich ciało. Z kobiety i mężczyzny wypływają niewidzialne czułe nici, które się nawzajem przenikają, dotykają, mieszają i wymieniają niewidzialne pierwiastki, jakimi są myśli. To jest kobiety dzieło.

Dopóki mężczyzna nie nauczy się szanować kobiecego pierwiastka, jako przewodnika działającej siły, jako wysłańca wyższej mądrości, nie osiągnie nigdy sił, które powinien posiadać prawdziwy mężczyzna.    

Kobieta natomiast powinna być świadoma swej mocy, świadoma swego prawdziwego stosunku do męża i powinna wymagać od mężczyzny by jej wartość doceniał. Ale uwaga, błędem jest zrzędzenie. Powinnością kobiety jest żądanie jak dumna kochająca królowa. Kobieta ma się podobać mężczyźnie, ale i nakierowywać go zawsze wg swej woli i rozumu. Kiedy kobieta pozwoli sobie na brak szacunku, pozwoli sobie mniej siebie cenić staje się odpowiedzialna za ból i cierpienie, które powstanie dla nich obojga. 

Każdego obowiązkiem jest wywalczenie sobie sprawiedliwości. Twoim obowiązkiem jest poznać i nauczyć się widzieć jaką masz wartość, możliwości dla innych i przekazywać ją dalej.

Dodaj komentarz

Close Menu